Taisyklės ir sąlygos

Pirkimo elektroninėje parduotuvėje https://meluna.lt/ taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Jums (toliau Pirkėjui) ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo sąlygos, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos, būdai bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje https://meluna.lt/ (toliau Parduotuvė) susijusios nuostatos.
2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis Parduotuvės svetainėje ar patvirtindamas sutikimą su Taisyklėmis prieš užsakydamas prekes.
3. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir Vikintos Černeckytės (toliau – Pardavėjas) (veikiančios pagal individualios veiklos pažymą, individualios veiklos pažymėjimo nr. 742424; telefono numeris +370 696 22631; elektroninio pašto adresas info@meluna.lt).
4. Registruotis ir pirkti prekes Parduotuvėje turi teisę tik:
4.1 veiksnūs fiziniai asmenys;
4.2 nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
4.3 juridiniai asmenys;
4.4 visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
5. Sutikęs su Taisyklėmis Pirkėjas turi teisę registruotis ir pirkti prekes Parduotuvėje

PRIVATUMO POLITIKA

6. Pirkėjas, norėdamas rinktis ir atlikti užsakymą Parduotuvėje, gali užsiregistruoti sukurdamas paskyrą arba pateikdamas būtinus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
7. Pirkėjo registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.
8. Registruodamasis Pirkėjas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.
9. Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
10. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
11. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.
12. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Pirkėjas naudojasi, bus išsaugomi „sausainukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. „Sausainukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Pardavėjui prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. Pardavėjas naudojasi „sausainukais“, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę Pardavėjui pasiūlyti geresnę paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „sausainukus“ pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti „sausainukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.
13. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis.
14. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

15. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs savo užsakomų prekių kiekį, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI“.
16. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos abiems šalims ir tampa neatskiriama sutarties dalimi.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

17. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
18. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti laikydamasis šiose Taisyklėse numatytos tvarkos, sąlygų, terminų bei kitų Pardavėjo nurodytų sąlygų.
19. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
20. Parduotuvės Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
21. Pirkėjas gali keisti prekių asortimentą, pristatymo adresą ir kitas sąlygas arba anuliuoti prekių užsakymą iki tol, kol prekės nėra išsiųstos Pardavėjo.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

22. Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando bet kokiais būdais pakenkti internetinės parduotuvės darbui.
23. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjams naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Parduotuvėje numatytos sąlygos.
24. Pardavėjas įsipareigoja, kad visos prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės nėra blogesnės, nei numatyta prekių aprašyme.
25. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, nurodytomis konkrečiame pasiūlyme, arba kurias apibrėžia šios Taisyklės.
26. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, apie tai prieš penkias kalendorines dienas raštu informuodamas Pirkėją.
27. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančio pašto ar kurjerių tarnybos kaltės.

PREKIŲ KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

28. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
29. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
30.1 bankiniu pavedimu per mokėjimo sistemą paysera.lt;
30.2 bankiniu pavedimu per mokėjimo sistemą opay.lt;
30.3 kreditine arba debetine kortele per mokėjimo sistemą opay.lt;
31. Pirkėjas, atsiskaitydamas elektroninės bankininkystės sistemomis, įsipareigoja už prekes atsiskaityti ne vėliau kaip per 3 valandas. Užsakymas priimamas ir formuojamas prekių siuntinys tik Pirkėjui sumokėjus.

PREKIŲ PRISTATYMAS

32. Pirkėjas, įsigydamas prekes Parduotuvėje, gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų:
32.1 pristatant per Omniva paštomatus;
32.2 pristatant per LP Express paštomatus;
32.3 pristatant registruotu paštu.
33. atsiimant užsakytas prekes Vilniuje, iš anksto sutarus susitikimo laiką ir vietą.
34. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą per Omniva paštomatus, privalo nurodyti teisingą mobiliojo telefono numerį, į kurį gaus SMS pranešimą su durelių atrakinimo kodu, kai siunta atsidurs pasirinktame paštomate.
35. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą per LP Express paštomatus, privalo nurodyti teisingą mobiliojo telefono numerį, į kurį gaus SMS pranešimą su durelių atrakinimo kodu, kai siunta atsidurs pasirinktame paštomate.

36. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą paštu, privalo nurodyti teisingą pristatymo adresą bei telefono numerį.

37. Prekių pristatymas yra mokamas. Siuntimo mokestis pridedamas pasirinkus pristatymo metodą.

38. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.
39. Prekių pristatymo terminai pateikiami puslapyje Pristatymas. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

40. Parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos.
41. Pirkėjas per 14 darbo dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę(-es) bei atgauti už ją(-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę(-es) kitomis analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.
42. Pirkėjas, norėdamas keisti ar grąžinti prekę(es) privalo pranešti apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@meluna.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę – užsakymo numerį bei prekės pavadinimą) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
43. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.
44. Keičiant ar grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
44.1 keičiama ar grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
44.2 prekė negali būti naudota ar kitaip sugadinta ir nepraradusi savo vertės;
44.3 prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, kiti žymėjimai, neišteptos ir kt.);
44.4 keičiama ar grąžinama prekė turi būti užsakyme nurodytos komplektacijos;
44.5 keičiant ar grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
45. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo keičiamas ar grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių keitimo ir grąžinimo sąlygų.
46. Keičiamas ar grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats, adresu Laisvės pr. 58-604 kab, 05120 Vilniuje, darbo dienomis pirmadieniais-penktadieniais nuo 10.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti savo pasirinktu būdu.
47. Kartu su keičiama ar grąžinama preke turi būti pateiktas „Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas“ ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (Sąskaita faktūra).
48. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 kalendorinių dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo kriterijus. Jei grąžinama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.
49. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidos tenka Pirkėjui.
50. Prekių grąžinimo atveju pirkimo lėšos grąžinamos tik bankiniu pavedimu į Pirkėjo Prekės gražinimo ar keitimo prašyme nurodytą banko sąskaitą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.
51. Jei prekė negali būti pakeista dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas turi grąžinti visus sumokėtus pinigus už prekę.

ATSAKOMYBĖ

52. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
53. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus registraciją Parduotuvėje.
54. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
55. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
56. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Parduotuvė pasilieka teisę keisti šias Taisykles. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra viešai paskelbiami internetinėje parduotuvėje.
58. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti prarasdamas teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.
59. Jeigu po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su Taisyklių pakeitimais.
60. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
61. Santykiams, kylantiems naudojantis Parduotuve, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
62. Visi nesutarimai, kilę naudojantis Parduotuve, taip pat dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
63. Nei viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą pagal šią Sutartį, jeigu tai buvo sąlygota priežasčių, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsiant faksu ar elektroniniu paštu, vėliau ir registruotu laišku pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui ir pasibaigimui. Šalis, nepranešusi nedelsiant kitai Šaliai apie aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą pagrindu.
64. Šalys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms” taisyklėmis.
65. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys privalo įvykdyti savo įsipareigojimus pagal iš karto po šių aplinkybių veikimo pasibaigimo.